📌 เรียนรู้พฤติกรรมสุขภาพ หลังวิกฤตโควิด-19 #ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเราชาวสลีฟวิธมีดีไซน์โฮเทลแอทป่าตอง

📌 เรียนรู้พฤติกรรมสุขภาพ หลังวิกฤตโควิด-19 #ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเราชาวสลีฟวิธมีดีไซน์โฮเทลแอทป่าตอง

Date: April 1, 2020

📌 เรียนรู้พฤติกรรมสุขภาพ หลังวิกฤตโควิด-19 #PhysicalDistancing

📌 เรียนรู้พฤติกรรมสุขภาพ หลังวิกฤตโควิด-19
▪️ ให้ความสำคัญกับสุขอนามัยมากขึ้น เรียนรู้ และปรับพฤติกรรมทั้งใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือกันบ่อยขึ้นพกเจลแอลกอฮอล์ ระมัดระวังการจัด สัมผัสสิ่งต่างๆ
▪️ เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) มากขึ้น เช่น เริ่มขยับตัว
ถอยห่าง เมื่อรู้สึกว่ามีคนใกล้ตัวเรา หรือหากมีใคร ไอ จาม ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น และงดเว้นการสัมผัสใกล้ชิดกัน
▪️ การมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงเป็นสิ่งจำเป็น ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และปลอดภัยจากไวรัสกันอย่างจริงจัง เพื่อเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

#PhysicalDistancing
#วิถีชีวิตใหม่
#สไตล์โรงแรม
#ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเราชาวสลีฟวิธมีดีไซน์โฮเทลแอทป่าตอง