วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

Date: August 12, 2020

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
โรงแรมสลีฟวิธมีดีไซน์โฮเทลแอทป่าตอง