ท่องเที่ยว #Phuket ต้องมี

ท่องเที่ยว #Phuket ต้องมี

Date: February 2, 2021

#หมอชนะ #GoPhuGet

#GoPhuGet #COVID
.
ท่องเที่ยว #Phuket ต้องมี #Gophuget
.
สิ่งที่ต้องทำ
1️⃣ โหลดและเข้าสู่แอป หมอชนะ
2️⃣ ลงทะเบียนผ่านเวป GoPhuGet.com
3️⃣ ระห่างการเข้าพักให้ความร่วมมือกับเจ้าที่โรงแรมในการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น หรือ EOC
4️⃣ ปฏิบัติตามมาตรฐานของ ศบค อย่างเคร่งครัด คือ DMHTT
#D Distancing
#M Mask wearing
#H Hand Washing
#T Temperature check
#T Thaichana
.
.